Räsästen Sukuyhdistys ry
 

Ter­ve­tu­loa Räsästen ko­ti­si­vuil­le!

Räsästen Sukuyhdistyksen tarkoituksena on olla Räsästen sukuun kuuluvien yhdyssiteenä, auttaa, opastaa ja edistää jäsenten su­ku­tut­ki­mus­toi­min­taa ja Räsästen eri sukuhaarojen selvittelyä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös herättää ja kehittää yh­teen­kuu­lu­vai­suu­den tunnetta suvun jäsenten kesken. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja muita tilaisuuksia, sukukokouksia, sukumatkoja sekä harrastaa julkaisutoimintaa.