Räsästen Sukuyhdistys ry
 

Räsästen alkuperä Savossa ja Kar­ja­las­sa

(Kaavin Räsäset I/Matti Räsänen)


En­sim­mäi­set tiedot Savon asuk­kais­ta löytyvät vou­din­ti­leis­tä ja ne alkavat vuodesta 1541.

Räsäsiä Pohjois-Savossa Ta­vin­sal­mel­la 1551–1600

Savilahti-Saamainen

 • Antti Pe­kan­poi­ka Iha­lem­pi­nen Räsä 1551, 1557–1568

Saamainen Puu­tos­mä­ki

 • Antti Pe­kan­poi­ka Iha­lem­pi­nen Räsä 1570–1579
 • Pekka An­tin­poi­ka Räsä (Iha­lem­pi­nen) 1577–1589
  Pekka Räsäinen 1590–1600
 • Antti An­tin­poi­ka Räsä (Iha­lem­pi­nen) 1580–1589
  Antti Räsäinen 1590–1600
 • Olli An­tin­poi­ka Räsä (Iha­lem­pi­nen) 1583–1589
  Olli Räsäinen 1590–1600

Saamainen Kur­ja­lan­mä­ki

 • Heikki An­tin­poi­ka Räsä 1586–1587

Saamainen Puu­tos­mä­ki

 • Heikki Räsäinen 1596–1600


Mainitut kylät olivat laajoja seu­tu­ky­liä eikä niillä ole ollut tarkkoja rajoja. Nimetkin vaih­te­le­vat. Vuonna 1557 Antti Räsä mainitaan Ri­to­nie­men kylässä. Puu­tos­mäes­sä, johan Räsäläkin il­mei­ses­ti kuului oli 1590 luvulla neljä Räsästä ta­lol­li­si­na, Pekka, Antti, Olli ja Heikki. He il­mei­ses­ti olivat em. Antti Pekan poikia.


Räsäsiä on ollut jo 1500 luvulla Viipurin Kar­ja­las­sa. Luo­vu­te­tun Karjalan Jääsken kih­la­kun­nas­sa on kylä nimeltään Iha­lem­piä­lä. Ovatko nämä Iha­lem­pi­set/ Räsäset näitä em. Iha­lem­pi­siä/ Räsäsiä, tulivatko he Saimaata pitkin? Saimaalta ei ole löytynyt Räsä-nimistä taloa. Myös ny­kyi­ses­sä Hat­tu­las­sa on Ihalempi niminen kylä.


Räsäsiä Ilmaantuu Tuus­nie­men Juu­rik­ka­mä­keen 1600 luvun al­ku­puo­lel­la ja Kaavin Lui­kon­lah­teen 1640 luvulla.


Räsäsiä esiintyy 1500-1600 luvuilla ainakin Liperissä ja Pie­lis­jär­vel­lä.


Räsänen sukunimen alkuperä

Räsä(nen) nimi vanha ja yleinen Savo-Kar­ja­lai­nen –nen-päät­tei­nen nimi.


Räsänen nimi on yleinen Koillis-Savossa, v.2018 Kaavin asuk­kais­ta 9,36% oli Räsäsiä ja Tuus­nie­mel­lä 7,57%, Suomessa Räsäsiä n.9500.
Räsä(nen) nimen al­ku­pe­räs­tä ei liene täyttä varmuutta.


Prof. Kauko Pirisen 24.–25.7.1993 tut­ki­muk­sen mukaan Räsäsiä ei ollut Savossa vielä 1562. Pirisen mukaan Iha­lem­pi­nen-Räsä ¨Lii­ka­ni­mes­tä su­ku­ni­mek­si¨, liikanimi Räsä on otettu su­ku­ni­mek­si. Myöhemmin Räsä on saanut muotoja mm. Räzä, Resa, Räsäin, Räsäinen ja Räsänen. Pirisen tutkimus löytyy kirjasta Tuus­nie­men Räsäset I s. 9–11.


Timo Kohvakan mukaan Räsä johtuneen rä­säh­te­le­väs­tä tulesta, pa­la­nees­ta metsästä, kaskesta. Räsä’n (räsähtely) kyt­ke­mi­nen kas­ken­polt­toon kuulostaa hyvinkin luon­nol­li­sel­ta se­li­tyk­sel­tä, ovathan ainakin Koillis-Savon Räsäset kas­ken­polt­ta­jia ja ki­ven­rai­vaa­jia. Kohvakan "Räsästen sukunimen ety­mo­lo­gia" http://tkohvakka.blogspot.com/2012/12/rasasten-sukunimen-ety­mo­lo­gia.html.